On varsin mielenkiintoista, mitä Jumala sanoi Hänestä luopuneen ihmiskunnan kapinallisesta yrityksestä rakentaa Baabelin kaupunki ja siihen korkea torni epäjumalanpalvelupaikaksi. "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä." 1. Moos.11:6 Jumala toteaa sen, mikä voima on yhdessä tekemisessä: nyt ei heille ole mahdotonta mikään, nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Tällä kielteisellä esimerkillä on meille myönteinen opetus ja rohkaiseva sanoma.

Jumala sanoo, että kun heillä on nämä: he ovat yksi kansa, heillä on yksi kieli ja heillä on yksi näky, he pystyvät tekemään mitä tahansa, eikä mikään ole heille mahdotonta. Se puhuu todella vahvaa kieltä yhdessä tekemisen voimasta. Ja jos näin on sanottu yrityksestä tehdä Jumalan tahtoa vastaan, niin kuinka paljon enemmän se on totta ja toimii silloin, kun tehdään Jumalan tahdon mukaisia asioita!

Sama periaate nousee esiin myös Uudessa Testamentissa. Apt.4:32 kertoo Jerusalemin seurakunnasta, kuinka siellä ’uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu’, ja mitä kaikkea seurakunnassa ja sen kautta tapahtui tämän seurauksena: ’suuri anteliaisuus, suuri voima ja suuri armo’.

Kirjeessään Korintin seurakunnalle kehotetaan samankaltaiseen yhdessä toimimiseen. 1. Kor.1:10, joka sanatarkasti menee näin: "Rohkaisen teitä, veljet, kautta nimen Herran meidän, Jeesuksen Kristuksen, että samaa puhutte kaikki, ja ei keskuudessa teidän kiistoja, vaan olisitte täydellisesti liitettynä yhteen samassa mielessä ja samassa näkemyksessä."

Yksi kansa Seurakuntalaisina meitä rohkaistiin olemaan "täydellisesti yhteen liittyneitä"( katartidzo). Kreikan katartidzo -sanaa käytettiin lääketieteen maailmassa mm. sijoiltaan menneen olkapään laittamisesta takaisin paikalleen, toimintakuntoon. Sijoiltaan mennyt ruumiinjäsen aiheuttaa paljon kipua, joka myös säteilee joka puolelle ruumista.

Paavalin kautta Jeesus kutsui seurakuntalaisia takaisin yhteyteen ja elämään kuten Hänen seurakuntaruumiinsa tulee elää: toimivassa yhteydessä toinen toisiinsa, ja kuten Jumalan kansan tulee elää: niin kuin yksi kansa.

Pyhä Henki yhdistää meitä ja Hengen täyteydessä eläminen johtaa yhteyteen; lihan vallassa eläminen sitä vastoin johtaa hajaannukseen.

Yksi kieli Mitä tarkoittaa kehotus: "että samaa puhutte kaikki”? Sitäkö, että kaikki toistavat yhtä aikaa samoja sanoja ja muunlaisia sanoja ei suvaita? Sitäkö, että epäilevät ajatukset on julistettu pannaan ja rehellisille kysymyksille ei ole tilaa? Sitäkö, että seurakuntalaisille sanotaan vain niin kuin armeijassa, että 'pulinat pois rivissä'? Ei varmastikaan.

Kyseessä on ennemminkin periaate, että yhtenä kansana oleminen - keskinäinen syvä yhteys - ilmenee samankaltaisena, yhteyttä edistävänä, toisia kunnioittavana ja rohkaisevana puheena. Yksi kieli on sitä, että me puhumme hyvää toisistamme, puhumme rohkaisevia ja kannustavia uskon sanoja. Yksi kieli on sitä, että puhumme siitä, millä tavoin me voimme yhdessä toteuttaa saamaamme näkyä ja kutsumusta. Yksi kieli on sitä, että puhumme toisille rakkauden ja lohdutuksen sanoja ja jos tarpeen on, ojennamme ja nuhtelemme toisiamme, kuitenkin sävyisyydellä ja lempeydellä. Yksi kieli on enemmän kuin pelkkää avoimuutta; se on vastuullista avoimuutta. Aivan kaikki avoimuus ei suinkaan ole hyvästä. Avoimuuden nimissä on näet mahdollista puhua pahaa ja repiä toinen kappaleiksi.

Raamatussa paljon kehotuksia siihen, millä tavoin meidän tulee puhua, esim. "Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat." Ef.4:29

Yksi näky Seurakuntalaisina meitä kehotetaan pysymään "samassa näkemyksessä (gnome = mieli, mielipide, näkemys, ajatus, tahto”. Ymmärrän tämän tarkoittavan sitä, että seurakunnalla on yksi ja sama näky, joka tulee esiin tavoitteina, ja konkreettisena suunnitelmana ja toimintana. Silloin voimme rakentaa yhdessä samojen piirustusten mukaisesti Herran temppeliä, Jumalan seurakuntaa.

Kun Jumala näkee yhden kansan, yhden kielen ja yhden näyn, se saa Hänet kiinnostumaan. Hän tulee alas, ja jos siellä rakennetaan Hänen tahtoaan, Hän käskee siunauksen tulla siihen paikkaan. Jumala rakastaa yhteyttä, koska se kunnioittaa Hänen Nimeään. Ja silloin mikään ei ole mahdotonta. Yhdessä tekemisessä - yhdessä Herran ja toinen toistemme kanssa - on suuri voima. Antakaamme itsenne tällaiseen yhteyteen!

Jukka Laamanen