"Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana, kun evankeliumi tuli teidän luoksenne. Samalla tavoin kuin kaikkialla maailmassa se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jolloin saitte kuulla Jumalan armosta ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin se todella on." (Kol. 1:5-6)

Olemme kuulleet Jumalan armosta. Hän antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä on evankeliumi meille jokaiselle. Ilosanoma Jeesuksesta, ainoasta tiestä Isän luo.

Olemmeko kuitenkaan oppineet tuntemaan evankeliumia sellaisena kuin se todella on? Kasvattaako tämä totuuden sana myöskin meissä sitä hyvää hedelmää, jota se kasvatti Kolossan seurakunnassa?

Jumala ei halua ainoastaan pelastaa meitä tulevalta vihalta, vaan Hän haluaa sen lisäksi alkaa uudistamaan meitä kokonaisvaltaisesti evankeliumin sanoman kautta.

"Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa." (Tit. 2:11)

Kun olemme pelastettuja yksin Jumalan armosta, ja elämme Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, voimme alkaa Pyhän Hengen voimassa toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tämä on sitä todellista evankeliumia, jonka tunteminen kasvattaa meissä hyvää hedelmää. Tätä varten meidät on luotu. Tällaiseen elämään meistä jokaista kutsutaan.

"Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut." (Ef. 2:9-10)

Joona Mäntynen