Lukiessani Mutaa ja Mestariteos kirjaa, yksi tärkeimmistä oivalluksistani oli ymmärtää omien asenteitteni suuri vaikutus toisiin ihmisiin. Jo viestinnän perusymmärrykseen kuuluu tietoisuus siitä, että vain kymmenisen prosenttia viestinnästämme koostuu sanoista. Muu osa on sanatonta: äänensävy, kehonkieli ja ilmeet. John Burke lisää tähän vielä yhden todella vaikuttavan tekijän: sydämen, eli meidän sisimpämme asenteet.

Kirjan kolmannessa luvussa John Burke kirjoittaa siitä, kuinka ’ihmiset reagoivat sinussa siihen, millainen on sydämesi asenne heitä kohtaan.’ Ihmiset vaistonvaraisesti aistivat, mitä minä tunnen heitä kohtaan – ja reagoivat siihen.

Tämä pätee kaikissa ihmisten välisissä kohtaamisissa, ja aivan erityisesti siinä, kun pyrimme välittämään evankeliumia toisille ihmisille. Tavatessaan Jeesuksen ja kuullessaan Hänen julistavan, tavallinen kansa kykeni aistimaan Hänen sydämensä asenteen heitä kohtaan, ja se veti heitä Hänen luoksensa. He kokivat olevansa tervetulleita - Jeesus oli heidän puolellansa, ei heitä vastaan!

Enemmän kuin lausumani sanat, käyttämäni tekniikat tai julistamani totuus, ihmisiin vaikuttaa se, mitä minä sydämessäni tunnen heitä kohtaan. Se vaikuttaa eniten, se merkitsee ihmisille eniten. Tämä korostaa evankeliumia viestivän henkilön merkitystä sanoman välittämisessä: me olemme tärkeä osa sen uskottavuutta ja vaikutamme suuresti siihen, kuinka ihmiset siihen reagoivat. Me emme ainoastaan välitä toisille Kristuksen sanoja; me olemme Kristuksen kirje.

Siihen, mitä minä sydämessäni tunnen ihmisiä kohtaan, vaikuttaa puolestaan se, millainen kuva minulla on heistä sydämessäni. Juuri tämän tärkeän ja ajankohtaisen totuuden ymmärtämisessä Mutaa ja Mestariteos -kirjan lukeminen voi meitä auttaa. Saakoon Pyhä Henki tehdä meissä työtään niin, että kykenisimme näkemään itsessämme ja toisissa ihmisissä Jumalan mestariteoksen, emmekä ainoastaan mutaa. Ja tulkoon sen myötä myöskin muutos sydämemme asenteisiin, niin että ihmiset voivat aidosti kokea, että he ovat tervetulleita Jeesuksen ja meidän seuraamme.

Antoisia lukuhetkiä kirjan parissa !

Ps. Käsittelemme pastori Ari Urhosen kanssa Mutaa ja Mestariteos -kirjan opetuksia vielä marraskuun ja joulukuun sunnuntai-jumalanpalvelusten saarnoissa. Tule kuuntelemaan!

Jukka Laamanen