"Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille: "Ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille." - Joh. 13:12-15

Palveleminen on yksi kristityn syvimmistä kutsumuksista. Sinua ja minua kutsutaan elämään uudenlaista elämää - elämää, joka on Kristuksen esimerkin mukaista. Miten toteutan tätä kutsumusta?

"Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi." - 1. Kor. 12:4-7

Pyhä Henki vaikuttaa meissä sen, että voimme palvella Jumalaa ja toisiamme. Jumala ei tee tätä työtä meissä väkisin, vaan meidän tulee antaa Hänelle tilaa elämässämme. Raamattua lukiessa voimme todeta sen, että palvelutapoja on lukemattomia ja meistä jokaista kutsutaan tekemään osamme. Haluan nostaa esille erityisesti yhden näkökulman, jota olen miettinyt viime aikoina: seurakunnan kokouksissa palveleminen.

"Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi." - 1. Kor. 14:26

Seurakunnassa palveleminen ei ole ainoastaan pastorin tai muiden työntekijöiden vastuulla. Kun kokoonnumme yhteen, Raamattu kehottaa meistä jokaista toimimaan yhteiseksi parhaaksi. Tapoja tähän on monia. Joensuun vapaaseurakunnan jumalanpalveluksissa ja muissa kokoontumisissa on useita erilaisia toimintamuotoja, joiden kautta voimme olla toteuttamassa kutsumustamme palvella. On myös mahdollista palvella aivan uusilla tavoilla.

Kaikkia ei kutsuta tekemään työtä paikallisseurakunnassa. Kutsumuksia on monenlaisia. Kuitenkin meistä jokainen voi olla toteuttamassa kristittyjen yhteistä kutsumusta - kutsumusta palvella seurakunnassa. Palveleminen ei ole aina sitä, että teemme sitä mikä meitä eniten miellyttää. Paavali on tästä hyvä esimerkki.

Miksi siis palvella? Yksinkertainen vastaus on, että Raamattu kehottaa palvelemaan. Eräs viisas henkilö on lisäksi sanonut, että se antaa enemmän kuin vaatii. Emme siis palvele vain toistemme takia, palvelemme myös itsemme takia. Se, mihin panostamme, muodostuu meille tärkeäksi.

Miten Sinä haluaisit olla palvelemassa? Millä tavalla haluaisit olla rakentamassa yhteistä seurakuntaamme? Monesti tehokkain keino on tämä, kun kysyy: "Miten voin olla avuksi?"

"Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa." - Room. 12:11

Joona Mäntynen