Armon yhteisön rakentamiseen kaikessa yksinkertaisuudessaan tarvitaan Jumalan armoa ja seurakunnan perustehtävään sitoutuneita erilaisia ihmisiä. Seurakunnan perustehtävä toteutuu julistuksen, kasvatuksen, lähetyksen ja palvelun tehtävien kautta.  Seurakuntaelämän perustuksena on Jumalan armo Kristuksessa. Ansaitsemattoman rakkauden kokemuksen innoittamina uskovan teot vapautuvat palvelukseen Pyhän Hengen voimassa, kun niitä ei enää voi käyttää pelastuksen perustan luomiseen. Syntyy rakkauteen, oikeudenmukaiseen ja nöyrään vaellukseen perustuvaa ihmisten välistä yhteyttä. Toiminta muuttuu voimakkaaksi todistukseksi Jumalan elämää muuttavasta voimasta. Se on taas päivittäisen uudistumisen ja armon varassa vaeltamisen seurausta.

Seurakunta elää muutoksen keskellä. On katsottava rohkeasti kauemmas tulevaisuuteen, vaikka näköala näyttää hämärältä ja yksityiskohtia ei pystytä hahmottamaan. Muutoshaasteet vaativat yhteisymmärrystä identiteetistämme vapaaseurakuntana, ymmärrystä ympäröivästä todellisuudesta ja rohkeutta tehdä valintoja. Strateginen suunnittelu kertoo mihin haluamme mennä ja miksi juuri sinne. Operatiivinen suunnittelu puolestaan määrittelee, miten suunta kohti päämäärää säilytetään. Pohjimmiltaan on kysymys siitä, että ymmärrämme, mihin Jumala on meitä kutsumassa. Tervetuloa rakentamaan yhteistä tarinaa –Jumalan tarinaa Joensuun vapaaseurakunnassa.

Ari Urhonen