"Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy." Joh. 15:16

Jeesus lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan, levittämään evankeliumia kaikille luoduille. Tämä sama kutsumus koskee meitä kristittyjä yhä tänäkin päivänä - meidät on lähetetty tavoittamaan heitä, jotka eivät vielä tunne Vapahtajaa.

Viimeisimmässä Vapiksen Perjantaissa meillä vieraili tiimi yhteiskristillisestä Operaatio mobilisaatio- lähetysjärjestöstä. He sanoivat osuvasti, että "lähetystyö on meidän kaikkien kristittyjen juttu". Kaikkia Jumala ei kutsu lähtemään toiselle puolelle maailmaa. Lähetyskenttä voi hyvin olla oma ystäväpiiri, työympäristö tai opiskeluyhteisö. Voimme myös olla tukemassa taloudellisesti sekä rukouksellisesti heitä, jotka ovat päättäneet lähteä kokoaikaiseen lähetystyöhön niin kotimaahan kuin ulkomaille.

Samalla, kun Jumala on lähettänyt meidät yksilöinä, Hän on lähettänyt meidät myös yhdessä. Olemmekin pohtineet seurakuntamme missiota. Minkä tehtävän Jumala on varannut erityisesti Joensuun vapaaseurakunnalle? Tiedämme, että pohjimmiltaan missiomme kumpuaa lähetyskäskystä. Meidät on lähetetty julistamaan evankeliumia ja palvelemaan lähimmäistä. Lähetyskäskyä on kuitenkin mahdollista toteuttaa lukemattomilla eri tavoilla. Eli vaikka seurakunnan ydinmissio muodostuu lähetyskäskystä, niin mikä tehtävä on seurakuntamme erityinen kutsumus?

Helposti me ihmiset annamme omien mielikuviemme rajoittaa sitä, mitä on lähetyskäskyn toteuttaminen. Kuitenkin tapoja noudattaa lähetyskäskyä on niin monta kuin on kristittyäkin. Älä anna huonojen mielikuvien tai ikävien kokemusten hämätä itseäsi. Jumala kyllä tietää, mitä sydämemme kaipaa ja tarvitsee. Kysy siis rohkeasti Jumalaltamme sitä, miten sinä voisit olla tavoittamassa ihmisiä. Kysy Häneltä, mikä on sinun paikkasi Suuressa Suunnitelmassa.

Jeesus sanoi, että Hänen ravintonsa on se, kun hän "täyttää lähettäjänsä tahdon" (Joh. 4:34). Voisiko tämä olla myös meidän ravintoamme?

Lähdetään yhdessä liikkeelle!

Joona Mäntynen