Odottava ja innostunut – näin voi kuvata ilmapiiriä Lahden vapaaseurakunnan alasalissa, jonne kokoontui 14 vanhustyön aktiivia vaihtamaan kokemuksia ja ideoimaan oman seurakunnan tai Viadia –yhdistyksen vanhustyötä. Osallistujia oli Uudenmaan, Hämeen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen alueilta.

Ruokailun ja tutustumisen jälkeen paneuduttiin juuri valmistuneeseen selvitykseen Suomen vapaaseurakuntien vanhustyöstä. Vanhusasiamies Teija Nuutinen kertoi muun muassa, miten yli 65-vuotiaat osallistuvat erittäin aktiivisesti seurakuntien moninaiseen toimintaan hengellisestä työstä talous- ja johtovastuuseen. Moni pieni seurakunta toimii ”seniorienergialla”.

Eläkeikäiset ovat usein myös vanhustyön vapaaehtoisia. Yleisesti käydään iäkkäiden kodeissa, autetaan asioinneissa ja kyyditään kirkkoon. Uusina työmuotoina toivotaan erityisesti luovaan toimintaan ja muisteluun sekä ikäihmisten ja lasten yhteistoimintaan liittyviä työmuotoja.

Iäkkäitä huomioidaan monipuolisesti esimerkiksi seurakuntatilojen esteettömyyttä ja tilaisuuksien sisältöjä suunniteltaessa. Selvityksen pohjalta näyttääkin siltä, että ”seurakuntaperhe pitää huolta vanhoistaan”.

Vapaaehtoisia ja koulutusta tarvitaan

Seurakuntaväen vanhetessa kasvavat myös avun ja tuen tarpeet. Suurin pulma on vapaaehtoisten vähyys. Vanhustyötä tekevät, itsekin jo iäkkäät ihmiset tarvitsevat kipeästi uusia vanhustyöstä kiinnostuneita rinnalleen. Myös koulutusta toivotaan erityisesti muistisairaan ja kuolevan vanhuksen ja hänen läheistensä kohtaamiseen sekä vanhuspalveluihin liittyvissä asioissa.

Vireillä monipuolisia vanhustyön ideoita

Verkosto jakoi parhaita vanhustyön kokemuksiaan. Suolahden kristillisen hoitokodin kehittäminen, Vantaan seniorikahvila, Lahden mummi-vaari –toiminnan idea, Tampereen eläkeläisiä tavoittava Lähiötalo ja Joensuun Arjen apurit –lähimmäistiimi herättivät mielenkiintoa. Iisalmen ikääntyneessä seurakunnassa vieraillaan vanhusten luona ja kyyditään tilaisuuksiin. Ruoka-aputyö on useimmilla alueilla se ”sisäänheittotuote”, joka tavoittaa myös ei-uskovia ikäihmisiä. Se tarjoaa monenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia seurakunnille ja Viadia –yhdistyksille.

Matkaevääksi rohkaistumista

Kotimatkaevääksi vanhustyön verkostolle lähti ”hurjan paljon” innostusta ja rohkaistumista muiden kokemuksista sekä uusia ideoita ja ”tärppejä” omaan työhön. Vertaistuki, kokemusten jakaminen rohkaisee eteenpäin tällä tärkeällä lähimmäistyön saralla. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran keväällä 2017. Tervetuloa mukaan myös Joensuusta!

Teija Nuutinen