Viime maaliskuussa kirjoitin blogikirjoituksen siitä, miten seurakunnan johtohenkilöt päättivät lähteä yhteiselle matkalle. Tämän kirjoituksen voit lukea täältä: http://www.joensuunvapaaseurakunta.net/sivut/index.php/blogi/333-loyda-oma-tarinasi

Päätimme lähteä yhdessä etsimään sitä tarinaa, jonka Jumala on varannut Joensuun vapaaseurakunnalle. Tämän matkan hedelmänä ovat syntyneet seurakunnan missiolauseke sekä arvot. Matka on vielä kesken, mutta se on hyvässä vauhdissa.

Mikä on seurakuntamme tarkoitus? Mikä on se perimmäinen tekijä, mikä määrittelee seurakuntamme, ja mikä herättää meissä intohimoa, innostusta ja päättäväisyyttä? Seuraavan missiolausekkeen olisi tarkoitus vastata tähän kysymykseen:

"Tuutha siekii! Kuljemme yhteistä matkaa armollisena yhteisönä auttaen toisiamme olemaan aitoja ihmisiä,  joiksi Jumala on meidät tarkoittanut.”

Tämä on se lähtöpiste, mistä lähdemme seurakuntana liikkeelle. Kuitenkin tarvitsemme suuntaviivoja, joita vasten voimme peilata erilaisia valintoja ja päätöksiä. Tätä varten meillä on arvot. Arvojen tulisi olla sellaisia, joiden puolesta olisimme jopa valmiita kuolemaan.

ARMOLLINEN HYVÄKSYNTÄ
Teemme tilaa kohtaamiselle, jossa Jumalan armo saa näyttää jokaisen ihmisen arvon - myös omamme.

LEVOLLINEN LÄSNÄOLO
Arvostamme levollista läsnäoloa enemmän kuin toimintaa.

LUONNOLLISESTI YLILUONNOLLINEN
Haluamme  kokea  elämässämme  Jumalan  vaikutusta,  palvellen  omina  itsenämme  luonnollisilla kyvyillä  ja  Pyhän Hengen lahjoilla.

DÖRREN – omaperäinen luovuus
Meillä  ei  ole  epäonnistumisia,  on  vain  rohkeita  kokeiluja,  jotka  kumpuavat  loputtomasta  omaperäisyyden lähteestä.

PAIKKAKUNTAMME PARHAAKSI
Vaikutamme jokainen hyvää paikkakuntamme keskellä palvelemalla ja luomalla yhteyttä.

Missiolausekkeesta sekä arvoista lähtee rakentumaan seurakuntamme ainutlaatuinen identiteetti - se, mikä erottaa meidät kaikista muista seurakunnista. Identiteettimme toimii kasvualustana seurakunnan tarinalle. Tämä tarina ei voi lähteä rakentumaan ilman seurakuntalaisten omia kutsumuksia ja tarinoita. Näistä pienemmistä tarinoista muodostuu se, mihin Jumala on meitä seurakuntana kutsunut.

Mikä siis on sinun tarinasi? Miten seurakunta voisi tukea sinua tässä tarinassa? Ennen kaikkea, miten sinun tarinasi voisi kietoutua osaksi koko seurakunnan yhteistä tarinaa?

"Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani! Sinuun minä luotan aina. Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi." - Ps. 25:4-6 -

 

Joona Mäntynen