Joulukuun kuudes, itsenäisyyspäivä muistutti jälleen monia suomalaisia vapauden merkityksestä. Saamme elää maassa, jossa elämisen puitteet tarjoavat monia mahdollisuuksia, vapautta olla ja toimia, toteuttaa itseä, omia haaveita ja unelmia. Itsenäisyyspäivä ei kuitenkaan ole ainoa joulukuinen vapauteen liittyvä juhla, sillä myös joulu saa merkityksensä juuri sen mahdollistaman vapauden kautta.

Jouluna juhlimme Jeesuksen syntymää. Evankeliumi edellyttää, että Joulun Lapsi, Vapahtaja syntyi maailmaan, jotta Hänen kauttaan saisimme elämän ja todellisen vapauden. Vapauden synnistä, häpeästä, pelosta ja kaikesta siitä, mikä estää meitä olemasta Jumalan tarkoittamia persoonia ja toteuttamasta Jumalan tahtoa elämässämme. Raamattu sanoo: ”Vapauteen Kristus vapautti meidät” (Gal 5:1) ja ”missä Herran henki on, siinä on vapaus” (2. Kor. 3:17). Jeesuksen antama vapaus on vapautta, jonka voi saada sisimpään elämän olosuhteista riippumatta.

Neil T. Anderson puhuu kirjassaan Vapauttava totuus siitä, miten tärkeää on, että Jumalan tuntemisen lisäksi kristityllä on Jumalan lapsen identiteetti, ymmärrys kuka hän on Jeesuksessa. Identiteetti, johon kuuluu eläminen voitossa ja vapaudessa  - aivan niin kuin Jeesuskin eli. Ilman tätä identiteettiä emme koe sellaista vapautta, johon Jumala meidät kutsuu.

Totuuteen, Raamattuun perustuvan identiteetin sijaan kristitty saattaa vaalia vääränlaisia ajatusmalleja, jotka ruokkivat valheellista identiteettiä. Valheellinen identiteetti ei näe itseään Jeesuksen tuoman voiton kautta, vaan identiteetti määrittyy ennemminkin tappiosta ja pelosta kuin voitosta ja uskosta käsin: ”En pysty”, ”Minä pelkään”, ”En riitä”. Johtaako tällainen ajattelu Jumalan meille tarkoittamaan vapauteen, kasvuun ja kypsyyteen? Ei niin. Onneksi aina on mahdollista muuttua.

Kielteisten ajatusmallien korvaaminen Jumalan lapsen identiteetillä vaatii kuitenkin tietoista ajattelutavan muutosta, jossa väärien, epäterveiden ajatusten tilalle puhutaan ja sisäistetään Raamattuun nojautuvaa totuutta.  Totuutta, joka tekee vapaaksi. Miksi ajattelisit ettet pysty, kun voit tehdä kaiken Jeesuksessa, joka antaa sinulle voiman (Fil. 4:13)? Tai miksi pelkäisit, kun Jumala on antanut pelon hengen sijaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen (2. Tim. 1:7)? Vain muutamia totuuksia mainitakseni.

Jos tunnistat itsessäsi kielteisiä ajattelumalleja, haastan sinut prosessiin, jossa alat puhua itsellesi totuutta ja ottamaan Jumalan lapsena sen identiteetin, joka sinulle kuuluu. Jumalan tarkoittama identiteetti elää uskosta. Se ottaa Jumalan antamat lupaukset omakseen. Se antaa tarkoituksen elämään ja luo toivoa ja eheyttä: Se vapauttaa toteuttamaan Jumalan antamia unelmia, Jumalan tarkoittamaa suunnitelmaa juuri sinun elämääsi varten. Se muuttaa minua ja se muuttaa sinua.

Anne Peltola