Kaukainen kannattaja vai sitoutunut seuraaja?
Jeesus ei kutsunut meitä ainoastaan uskomaan Häneen, vaan seuraamaan Häntä. Oletko sinä Jeesuksen seuraaja? Vai oletko pelkästään kaukainen kannattaja? Monet sanovat olevansa Jeesuksen seuraajia, mutta todellisuudessa eivät sitä ole. He ovat ennemminkin Jeesukseen myötämielisesti suhtautuvia kaukaisia kannattajia. Kuitenkaan Jeesus ei ole koskaan ollut kiinnostunut saamaan kaukaisten kannattajien joukkoa. Kun Jeesus määrittelee sen, millaisen suhteen Hän haluaa sinun kanssasi, niin ”kaukainen kannattaja” ei ole edes vaihtoehtojen joukossa.

Tämän päivän seurakunnan suurin uhka
Tämän päivän seurakunnan suurin uhka ovat kaukaiset kannattajat, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, mutta itse asiassa heitä ei yhtään kiinnosta Jeesuksen seuraaminen. He haluavat olla kyllin lähellä Jeesusta saadakseen nauttia sen hyödyistä ja siunauksista, mutta ei niin lähellä, että se voisi vaatia heiltä yhtään mitään. Jeesus ei ole niinkään kiinnostunut ihmisten lukumäärästä, vaan heidän sitoutumisen tasosta. Jeesus ei etsi kaukaisia kannattajia, vaan sitoutuneita seuraajia.

Joh. 3 –luvussa löydämme salaisen kannattajan nimeltä Nikodemos. Hän oli hyvin tunnettu ja kunnioitettu uskonnollinen mies. Nikodemos oli Sanhedrinin jäsen; Sanhedrin oli juutalaisten korkein neuvosto, eräänlainen aikansa ’kirkkohallitus,’ eliittiryhmä uskonnollisia johtajia. Nikodemos oli jo jonkin aikaa ollut Jeesuksen kannattaja; hän oli kuunnellut Jeesuksen opetuksia, nähnyt Hänen ihmetekojaan ja hämmästellyt Jeesuksen rakkautta ja myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Se oli tehnyt Nikodemokseen vaikutuksen.

Raamattu kertoo, että Nikodemos tuli Jeesuksen luo yöllä
Miksi yöllä? Hänellä oli runsaasti mahdollisuuksia tavata Jeesus päiväaikaan. Jeesus opetti julkisilla paikoilla, ja Nikodemos olisi voinut lähestyä Jeesusta silloin ja jutella Hänen kanssaan. Miksi siis yöllä? Kenties siksi, että yöllä kukaan ei näkisi häntä. Yöllä hän välttyisi hankalilta kysymyksiltä toisten uskonnollisten johtajien taholta. Ja yöllä hän voisi viettää aikaa Jeesuksen kanssa ilman, että kukaan tietäisi siitä. Jos hän pystyisi puhumaan Jeesuksen kanssa yöllä, kun ketään toisia ei olisi läsnä, niin ehkä hän kykenisi aloittamaan suhteen Jeesuksen kanssa ilman, että hänen tulisi tehdä mitään todellisia muutoksia elämässään. Hän voisi seurata Jeesusta ilman, että se mitenkään vaikuttaisi hänen työhönsä. Edes ystävät ja perheenjäsenet eivät tietäisi siitä mitään. Hän voisi vain jutella Jeesuksen kanssa öiseen aikaan, ja hiljaa sydämessään tehdä päätöksen uskoa Jeesukseen; sillä tavoin se ei häiritsisi hänen mukavaa ja vakiintunutta elämäänsä.
Tämä kuulostaa aivan samalta kuin mitä monet tämän päivän salaiset kannattajat ajattelevat. He ovat tyytyväisiä uskoessaan Jeesukseen, kunhan se ei vain vaadi heiltä mitään merkittäviä muutoksia, tai tuo heille minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia. Kuitenkin Jeesuksen seuraaminen tulee aina maksamaan meille jotakin.

Pinnallinen päätös vai syvällinen vakaumus?
Nikodemos oli tehnyt jonkinlaisen ’ratkaisun tai päätöksen’ Jeesukseen puoleen, mutta se ei ole sama asia kuin Jeesuksen seuraaminen. Jeesus ei hyväksynyt sellaista suhdetta, jossa Nikodemos hiljaa sydämessään ja mielessään pelkästään uskoisi Häneen, vaan Jeesus halusi, että Nikodemos seuraisi Häntä. Jeesus ei halunnut Nikodemosta pelkästään öiseen aikaan, vaan Hän halusi Nikodemoksen myös päivällä.

Miten on sinun kohdallasi: oletko tehnyt pinnallisen päätöksen Jeesuksen puoleen, vai oletko syvällisesti sitoutunut Jeesukseen? Monet ihmiset ovat tehneet päätöksen uskoa Jeesukseen ilman, että he ovat sitoutuneet seuraamaan Jeesusta. Raamatullinen usko on kuitenkin enemmän kuin vain älyperäinen tosiasioiden hyväksyminen tai niiden suullinen ääneen toistaminen. Monet kaukaiset kannattajat ovat hengellisessä tilaisuudessa kohottaneet kätensä tai kävelleet eteen alttarikutsun yhteydessä, mutta he eivät ole koskaan jatkaneet tästä eteenpäin syvälliseen sitoutumiseen Jeesuksen seuraamisessa.

Päätös tai ratkaisu on tärkeä ja tarpeellinen, mutta se ei saa jäädä siihen
Jeesus tarjoaa iankaikkista elämää lahjana, ja sinun itsesi on tehtävä päätös, haluatko tämän lahjan itsellesi vai et.
Sinä päätät, ei kukaan muu. Jumalakaan ei tee sitä puolestasi. Ja kuitenkin, Jeesus ei niinkään katsele kohotettuja käsiä tai kuuntele ääneen toistettuja uskontunnustuksia, vaan Hän etsii sitä, kuinka nuo sanat eletään todeksi elämässämme. Jos me päätämme uskoa Jeesukseen ilman, että sitoudumme seuraamaan Jeesusta, meistä tulee pelkästään kaukaisia kannattajia. Jeesus ei ole tullut kutsumaan sellaisia.

Jukka Laamanen