Yksi suurimmista syistä, miksi olen työntekijänä seurakunnassa, on se, että haluan ihmisten elämän muuttuvan - haluan antaa oman panokseni tähän prosessiin. Uskon myös, että tällaiseen työhön Jumala on minut kutsunut.

Mikä sitten on muuttunut elämä? Näkökulmia tähän löytyisi useita. Valitsen kuitenkin yhden piirteen, joka on erityisesti ollut mielessäni.

Paavalin sanojen mukaisesti johtajat on annettu seurakunnalle siksi, että heidän avullaan "pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön" (Ef. 4:12, vuoden -38 käännös). Tämä tarkoittaa sitä, että johtajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa ihmisiä löytämään heidän oma kutsumuksensa, ja elämään tätä kutsumusta todeksi. Näin meistä jokainen voi osallistua Kristuksen ruumiin rakentamiseen omalla paikallaan.

Jumalalla on suunnitelma meidän jokaisen kohdalle. Onko meistä jokainen löytänyt tämän suunnitelman? Ennen kaikkea, olemmeko edes halukkaita löytämään tätä suunnitelmaa ja kutsumusta, jota elämään Jumala on meidät tarkoittanut?

Meistä jokainen on vastuussa omasta elämästään. Seurakunnan johtajat voivat oikeastaan vain tukea meitä omassa prosessissamme. Kukaan ei siis voi ulkoistaa omaa vastuutaan. Jos emme halua löytää omaa kutsumustamme, ja nähdä vaivaa tullaksemme valmiiksi "palveluksen työhön", ei seurakunnan johtajatkaan voi paljoa auttaa. Jokainen on siis itse vastuussa omasta prosessistaan ja sen työstämisestä - muut voivat korkeintaan tukea meitä tässä kaikessa.

Jeesus sanoi, että Hän on tullut tuomaan yltäkylläisen elämän (Joh. 10:10). Pietari puolestaan kirjoitti, että Jumala on lahjoittanut meille kaiken, mitä kuuluu todelliseen elämään (2. Piet. 1:3). Jeesuksen tarjoaman elämän voi löytää vain, jos kadottamme oman elämämme Hänen takiaan (Matt. 16:25). Toisin sanoen olemme valmiita jättämään kaiken sen, mikä ei kuulu Jumalan suunnitelmiin, ja elämään siinä suunnitelmassa, joka Jumalalla on meitä varten. Tähän elämään piileytyy suuri salaisuus: saamme elää sitä elämää, jota elämään meidät on luotu ja tarkoitettu. Saamme elää elämää sen kaikessa rikkaudessa - mitä se itse kunkin kohdalla tarkoittaa.

Meidän ei tarvitse verrata elämäämme kenenkään toisen elämään. Jumala kyllä tuntee meidät, ja tietää, minkälaista elämää varten Hän on meidät alun perin luonut. Hän on luonut persoonamme, sydämemme ja olemuksemme. Luotetaan siis Luojaan, ja uskaltaudutaan antautua prosessiin, jonka tarkoitus on saada meidät valmiiksi palveluksen työhön. Tämä elämä ei tule olemaan aina helppoa, mutta se on sen arvoista.

Ensimmäinen askel tällä tiellä on se, että otamme vastuun omasta elämästämme. Jos et tiedä seuraavaa askelta, voit pyytää tukea seurakuntasi johtajilta ja muilta kristityiltä, sekä tietenkin Mestarilta itseltään.


Joona Mäntynen, Joensuun Vapaaseurakunnan nuorisotyönjohtaja