Puhuin tästä aiheesta Ef.4:17-25 pohjalta pe 17.3 ja su 19.3, ja tässä on tiivistelmä puheeni pääkohdista.

Minun elämässäni tapahtuva mielenuudistuminen sisältää erilaisia kokemuksia, joista osa on sisäisiä kamppailuja, jotka ovat välillä varsin kivuliaitakin. Näitä kamppailuja käyn esim. silloin, kun koen, että minua haastetaan olemaan avoimempi ja haavoittuvampi toisten ihmisten edessä. Aiemmin se ei ollut minulle luonteenomainen tapa olla ja toimia. Siksi minussa piti tapahtua mielenuudistumista, jotta ymmärsin, kuinka merkityksellistä ja terveellistä se on, ja että uskalsin ja kykenin avautumaan ja olemaan enemmän läpinäkyvä.

Toinen reitti mielenuudistumiseen elämässäni on lähtökohdaltaan positiivisempi, ja se on haluni suhtautua avoimella mielellä elämään ja uusiin asioihin. Tosin myös tämä johtaa usein hyvin samanlaisiin sisäisiin prosesseihin ja kamppailuihin kuin edellinenkin. Se näet usein haastaa minut näkemään ja tunnistamaan itsessäni olevia valheellisia, vinoutuneita tai puutteellisia uskomuksia, tutkimaan ja asettamaan niitä kyseenalaisiksi, sekä omaksumaan ja harjoittamaan toisenlaisia tapoja ajatella, tuntea ja toimia.

Koska me kaikki olemme ihmisiä, luulisin, että tällaiset kamppailut ovat meille kaikille tuttuja. Jokaista meitä haastetaan mielen uudistumiseen, ja mielen uudistuminen on meille tärkeää ihan kaikessa elämässä koko elämämme ajan, eikä vähiten suhteessamme Jumalan kanssa. Jumalakin haastaa ja kutsuu meitä mielenmuutokseen ja mielen uudistumiseen, ja Hänellä on siihen edellä mainittujen asioiden lisäksi muitakin syitä.

Miksi tarvitsemme mielenuudistumista?
1. Mielenmuutos ja mielenuudistuminen ovat osa uskoontulon kokonaispakettia, joka Uudessa Testamentissa pitää sisällään mielenmuutoksen, uskon Jeesukseen, vesikasteen ja Pyhän Hengen saamisen.

2. Oman hengellisen kasvumme tähden; koska emme voi kasvaa suhteessamme Jeesuksen kanssa, ymmärtää hengellisiä asioita, tuntea Jumalaa ja kuinka elää ja toimia Jumalan kanssa, jos meidän mielemme ei uudistu.

3. Tarvitsemme mielenuudistumista seurakunnan rakentumisen ja toimimisen vuoksi.

4. Mielenuudistuminen on helpoin tapa saada aikaan meissä muutos. Nykypsykologian mukaan ihmisessä kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta eniten meissä vaikuttaa ajatusmaailmamme, joka puolestaan vaikuttaa tunteisiimme, omaan oloomme ja sitä kautta käyttäytymiseemme. Emme pysty tahdon avulla suoraan muuttamaan tunteitamme, mutta pystymme muuttamaan ajattelumallejamme, jotka laukaisevat tunteemme ja jotka sitten vaikuttavat     käyttäytymiseemme.

Mitä mielenuudistuminen on?
Ef.4:23 mainittu ’mielen henki’ on sisäinen ilmapiirimme, ”sisäiset silmälasimme”, joiden kautta tarkastelemme kaikkea elämää. Ne värittävät kaikkea, mitä uskomme itsestämme, toisista ihmistä, Jumalasta, maailmasta. Mielen uudistuminen on ”sisäisten silmälasiemme” vaihtamista uusiin ja valheen korvaamista totuudella. Mielen uudistuminen on myös sisäistä paranemista ja persoonamme tervehtymistä.

Millä tavalla mielemme uudistuu?
Meidän mielessämme on kahdenlaista ’totuutta’ tai ’tietoa’: loogista tietoa ja kokemuksellista tietoa. Loogista tietoa ja totuutta voidaan muuttaa ja uudistaa saamalla oikeaa tietoa esim. lukemalla Raamattua, kirjoja, kuuntelemalla saarnoja, opiskelemalla, keskustelemalla jne. Kokemuksellista tietoa, joka on meidän ’omaa totuuttamme asioista’ voidaan muuttaa ennen kaikkea korvaavien kokemusten kautta.

Mitä nämä korvaavat kokemukset ovat, ja mistä niitä voi saada?
Korvaavat kokemukset ovat oikeita, todellisia elämän kokemuksia, jotka ovat erilaisia kuin ne, joita olemme ennen kokeneet. Saamme niitä a) elävässä elämässä toisten ihmisten taholta tai b) esim. terapiassa ja sielunhoidossa. Korvaavat kokemukset auttavat meitä kyseenalaistamaan ja haastamaan ’omat totuutemme’, jotka useimmiten ovat valheellisia käsityksiä tai johtopäätöksiä itsestämme, toisista ihmisistä, elämästä ja Jumalasta.

Mitä voimme tehdä, jotta mielemme voisi uudistua?
Hengellinen kasvu ja meidän muuttumisemme on ennen kaikkea Jumalan työtä, mutta myös meillä on tässä asiassa oma vastuumme. Voimme tehdä ainakin kolme käytännöllistä asiaa: a) hidastaa tarpeeksi vauhtia, jossa voimme tulla paremmin tietoisiksi siitä, mitä sisimmän maailmassamme on, esim. valheellisia uskomuksia b) katsoa totuuden peiliin, jota edessämme pitävät Jumala Sanansa ja Henkensä     kautta sekä toiset ihmiset, niin että alamme nähdä sen ’oman totuutemme’, jonka mukaan olemme eläneet elänyt, valheena. c) Otamme vastaan apua itsemme ulkopuolelta. Mielen uudistuminen ei ole pelkästään ihmisen henkilökohtainen asia, vaan se on myös yhteisöllinen asia. Tarvitsemme siihen usein apua toisilta ihmisiltä esim terapian, sisäisen parantumisen rukouksen ja terveen kristittyjen yhteyden kautta. Seurakunnan ilmapiiri, siellä annettava opetus ja ihmissuhteet vaikuttavat mielemme uudistumiseen.

Voisitko kuvitella, että sinulla olisi toisenlaiset ’sisäiset silmälasit’, niin että maailma näyttäisi sinustakin toisenlaiselta?
Voisitko kuvitella maailman näyttävän erilaiselta kuin miltä sinä nyt näet sen? Mitä tarvitaan, että sinun sisäiset silmälasisi voisivat vaihtua?


Jukka Laamanen