Meidän ei tulisi koskaan pelätä Pyhän Hengen vaikutusta elämässämme. Se dynaamisuus ja Pyhän Hengen ilo, jota yhteys Häneen, Jumalan kolmanteen persoonaan tuo, sitä ei voi korvata millään muulla. Voimme lähestyä häntä etäisenä, dogmaattisena totuutena, mutta se ei vielä avaa niitä syvyyksiä, joihin Hän meitä tahtoo johdattaa. Voimme väitellä loputtomasti Hänestä ja jäädä kuitenkin ulkopuolelle sen, mitä varten Hänet lähetettiin Helluntaina. Miksi Pyhä Henki sitten on tärkeä?

1. Hän on jatkuvasti läsnä meissä

Jeesus lupasi, ettei Hän jätä opetuslapsia orvoiksi (Joh. 14:16–17) . Hän itse asuisi meissä Pyhän Hengensä kautta. Hänen tilalleen tulisi Toinen Puolustaja, Pyhä Henki. Ja toisin kuin Jeesus, joka oli ollut opetuslasten kanssa, Hän (Henki) olisi jatkuvasti hänen seuraajissaan. ”Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet teidän luoksenne. ”(Joh. 16:7). Se ei ole väliaikaista kumppanuutta; Henki olisi (ja on) aina läsnä. Koskaan näin ei ollut Vanhan testamentin ihmisten elämässä. Seurakunnan syntymäpäivänä Helluntaina se ihme tapahtui. Pyhä Henki tuli ja täytti rohkeudella ja syvällä rakkaudella Jeesuksen seuraajat. Pyhä Henki haluaa olla ohjaajamme jokaisessa arkipäivässämme, jos annamme sille tilaa.

2. Hänen dynaaminen voimansa tuo esille Jumalan tekoja

”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin”, kerrotaan Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Hengen avulla tulee mahdolliseksi saavuttaa koko maailma evankeliumilla. Tämä apu ylitti ja ylittää opetuslasten, Jeesuksen seuraajien inhimilliset kyvyt. Erityinen rohkeus, päättäväisyys ja kestävyys tulivat näkyviin Jeesuksen seuraajien elämässä. Se on sama dynaamisuus, joka on tämänkin päivän uskovissa. Miksi se ilmenee niin laimean oloisesti? Mitä voitaisiin tehdä, että se saataisiin liikkeelle niin kuin kerran oli?

Erilaiset hidastavat muurit ainakin ovat raivattava pois elämästämme. Yksi sellainen muuri voi olla se, että Pyhän Hengen alueet voivat tuntua pelottavilta. Ihmisen on vaikeaa hahmottaa järjellä sitä. Vääränlaiset perinteet, tulkinnat ja huonot kokemukset voivat lukita ihmisten ajatukset myös suhteessa Pyhään Henkeen. Erilaiset henkilökohtaiset tekosyyt voivat nousta esteeksi, kun Jumala kutsuu meitä ulos mukavuusvyöhykkeiltämme.

Kerrotaan Applen toisesta perustajasta Steve Jobsista, joka haastoi 1983 Pepsicon toimitusjohtajaa John Scullya projektiinsa mukaan sanoneen hänelle: Haluatko elää loppuelämäsi sokerivettä myyden vai haluatko mahdollisuuden muuttaa maailmaa?

Jeesuksen ensimmäiset seuraajat eivät jääneet orpouden tunnelmiin, ”sokerivettä” myymään. Kun Pyhä Henki tuli heihin, he saivat voiman astua Jumalan suunnitelmaan ja he lähtivät liikkeelle. Pyhä Henki on sinussa. Mihin Sinua kutsutaan? Päätökset liikkeellelähdöstä ovat jätetty meidän tehtäväksemme.

Ari Urhonen