”Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi sapatti. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi sapatinpäivän ja pyhitti sen… Sapatti on ihmistä varten.”
2.Moos.20:9,11; Mark.2:27

Modernin elämän säälimättömässä kiireisyydessä olemme usein kadottaneet työn ja levon välisen rytmin. Meidät on lähes hypnotisoitu uskomaan, että hyvät asiat tulevat ainoastaan loputtoman päättäväisyyden ja väsymättömän ponnistelun myötä, ja siksi meidän on vaikea todella levätä.
Seurakuntaelämämme voi olla osa ongelmaa tai osa vastausta. Saatamme liiallisella aktiivisuudellamme luoda yhteisön, joka ei suo jäsenilleen tervettä työn ja levon rytmiä. Toki Jumalan tahto on, että jokainen Jeesuksen seuraaja löytää oman paikkansa seurakunnassa ja toimii siinä Jumalan antaman kyvyn ja voiman mukaan. Jumala on kutsunut meidät aktiiviseen elämään, mutta siihen kutsuun sisältyy myös kutsu levätä Jumalan tarkoittamalla tavalla.

Työn ja levon rytmi on hyvinvointimme kannalta perustavaa laatua oleva asia. Jos säntäämme eteenpäin ottamatta tarvittavaa aikaa levolle ja voimavarojemme täydennykselle, elämämme saattaa näyttää hyvinkin sankarilliselta. Ongelma on kuitenkin siinä, että usein olemme silloin kadottaneet kyvyn olla läsnä Jumalalle ja toisille ihmisille, sekä tunnistaa, mitä todella tarvitsemme siinä tilanteessa. Seurauksena on henkinen ja hengellinen apatia, joka estää meitä kokemasta Jumalan läsnäoloa, joka antaisi meille elämää ja tarvittavaa ymmärrystä.

Jumala ohjasi Mooseksen kautta kansaansa löytämään terveen työn ja levon päivärytmin ja viikkorytmin jo ennen kuin Hän antoi lakinsa Hoorebin vuorelta, 2.Moos.16-luku. Mooseksen tehtävänä ei ollut ainoastaan viedä Jumalan kansa Luvattuun Maahan, vaan myöskin ohjata heidät sisälle sellaiseen elämänrytmiin, joka olisi heille hyväksi tässä ja nyt. Jumala kutsui heitä elämään hyvin joka päivä – löytämään elinvoimainen ja rikastuttava elämä Jumalassa! Tällainen terve työn ja levon rytmi opettaa meitä ottamaan huomioon inhimilliset ja Jumalan luomat rajoittuneisuutemme ja kunnioittamaan niitä.

Kuinka paljon me kunnioitamme tervettä työn ja levon rytmiä? Omassa elämässämme ja seurakuntamme elämässä?

Olemme nyt kesän kynnyksellä, ja moni ehkä malttamattomana odottaa pian alkavaa kesälomaa. Mutta kesäloma yksin ei ole ratkaisu tähän asiaan. Pitkä vapaa kerran vuodessa ei ole oikea ja riittävä vastaus tähän kysymykseen. Jumalan suunnittelema vastaus löytyy siitä, että ymmärrämme ja alamme harjoittaa elämässämme tervettä päivärytmiä ja viikkorytmiä. Tarvitsemme päivittäin aikoja, jolloin pysähdymme ja olemme Jumalan kanssa. Tarvitsemme joka viikko -ei vain vapaapäiviä- vaan Jumalan luoman sapatin, koko viikon parhaan päivän, jolloin lakkaamme työn teosta, lepäämme, iloitsemme Jumalan runsaista elämän lahjoista ja vietämme aikaa Hänen kanssaan. Ehkä meillä olisi aika ajoin tarve myös vetäytyä hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen? Silloin koko meidän olemuksemme saa levätä ja voimavaramme täydentyvät, ja ”sielumme on kuin runsaasti kasteltu puutarha”, Jes.58:11.

Kun palaamme kesätauolta ja alamme miettiä ensi työkauden toimintaa ja ohjelmaa, olemme viisaita, jos päätöksissämme otamme huomioon ja arvostamme kykyämme ylläpitää ja vahvistaa tervettä työn ja levon rytmiä!

Jukka Laamanen

Lähde: Ruth Haley Barton’in kirja ’Sacred Rhythms’